Info

Kosmologipodden

Denna podd har till syfte att presentera samtal om aktuella händelser och frågor i relation till Martinus kosmiska världsbild. Om du är intresserad av livsfrågor kan detta vara något för dig.
RSS Feed
Kosmologipodden
2021
September
August
July
June
March
January


2020
December
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December


All Episodes
Archives
Now displaying: August, 2018

Välkommen till vår kosmologipodd!

Aug 17, 2018

Hur kommer människornas liv att se ut i framtiden? I detta avsnitt samtalar Kosmologipodden med Karin Jansson, journalist, redaktör för tidningen Odlaren och en av grundarna av Holma folkhögskola (med kurser i bl.a. permakultur och odling). Enligt Martinus litteratur kommer mänskligheten framöver att leva i ett helt annat samhälle än i dag, ett humant och kreativt samhälle där alla resurser används i mänsklighetens tjänst och där man lever i samklang med varandra och med naturen. 

Vi samtalar om människans framtida tillvaro och hur detta måste baseras på ett annat, rättvist ekonomiskt system. Vi spanar också efter konkreta tecken på ett mer humant samhälle som finns redan i dag. Till exempel finns det många människor som engagerar sig för att hjälpa flyktingar och andra människor i nöd. Vi ser också att unga människor kan välja att leva i nya typer av kollektiv med färre materiella saker och fler kreativa möten, och vi ser den växande omställningsrörelsen i många länder där människor träffas och tar initiativ för bygga mer hållbara lokala samhällen med en ökad livskvalitet och omsorg om naturen.

Språk: svenska.

Avsnittet spelades in i augusti 2018 i Martinus Center Klint, Danmark, med Lars Palerius och Pernilla Rosell.

Musik komponerad och framförd av Lars Palerius.

Aug 3, 2018

I vår tid har vi många utmaningar med krig, ett växande antal människor på flykt och en återgång till nationalistiska strömningar i många länder. Men samtidigt växer det fram ett globalt samhälle och en internationalism som är starkare än någonsin tidigare. I detta avsnitt träffar Kosmologipodden Hans Oldhage. Vi reflekterar fritt kring dessa frågor och vad Martinus skriver om framtidens samhälle i sina analyser. Vi söker efter tecken på internationalism i tiden och vi funderar också kring hur vi kan lära oss att känna igen tecken på internationalism och nationalism inom oss själva.

Enligt Martinus kommer utvecklingen i framtiden att leda fram emot en allt starkare internationalism, som också ger oss ett humant världssamfund med fred och välstånd och ett rättvist ekonomiskt system för alla människor. Djupast sett handlar det, enligt Martinus analyser, om en uppgörelse mellan den uråldriga enpoliga självbevarelsedriften, där makt och styrka utgör grundvalen för det dagliga livet, och den alltmer framväxande motsatta polens inflytande, som domineras av humanitet och medkänsla. 

Litteratur som nämns i samtalet är bland annat Martinus böcker Den andliga vetenskapens nödvändighet och Kulturens skapelse, som är utgivna av Världsbild förlag.

1