Info

Kosmologipodden

Denna podd har till syfte att presentera samtal om aktuella händelser och frågor i relation till Martinus kosmiska världsbild. Om du är intresserad av livsfrågor kan detta vara något för dig.
RSS Feed
Kosmologipodden
2021
September
August
July
June
March
January


2020
December
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December


All Episodes
Archives
Now displaying: Page 4

Välkommen till vår kosmologipodd!

Nov 27, 2017

#Metoo-rörelsen om sexuella trakasserier fortsätter att engagera kvinnor och män under hösten 2017. I detta avsnitt samtalar Solveig Langkilde med Pernilla Rosell om den aktuella debatten och fördjupar perspektivet på människans utveckling utifrån Martinus analyser om polförvandlingen, med särskilt fokus på det feminin-mänskliga perspektivet. 

Solveig och Pernilla ger sina personliga reflektioner över olika aspekter av kvinnlig identitet och över förhållandet mellan kvinnor och män i samhället i dag. Enligt Martinus analyser bär alla jordmänniskor på en ur-identitet som härstammar från den rent maskulina resp. feminina enpoliga perioden genom spiralkretsloppet, och beteendet från denna epok finns kvar som vanemedvetande än i dag. 

Kvinnor och män har upplevt den enpoliga delen av spiralkretsloppet utifrån olika horisonter och har därmed skilda erfarenheter, som dock i dag håller på att utjämnas allt snabbare i takt med att den sexuella polförvandlingen fortskrider. #Metoo-rörelsen och öppenheten kring främst kvinnors upplevelser av sexuella trakasserier och ojämlikhet, kan här ses som ett befriande steg mot en ökad insikt och en ökad jämställdhet mellan könen. 

Enligt Martinus analyser sår och skördar både kvinnor och män sitt eget öde och bägge könen måste uppleva samma mängd av lidanden under sin utveckling mot den riktiga människan. Lidandet kan dock ske inom olika områden. Kvinnan är överlag särskilt utsatt på det sexuella området på grund av sin fysiska underlägsenhet, men kvinnor kan också utöva kränkningar och maktmissbruk gentemot andra människor bland annat på det psykologiska området. Männen å sin sida har sått och skördat sina lidandeerfarenheter inte minst genom sitt utövande av krig och kamp och genom sina erfarnheter av hårda fysiska umbäranden.

I samtalet blickar vi också framåt och gläds åt att vi går mot en allt ljusare framtid, i takt med att den gamla, djuriska sexualiteten gradvis lämnar plats åt den sant mänskliga, osjälviska smekningssexualiteten, där givandet står i fokus på alla plan. 

Till slut reflekterar vi över det faktum att Martinus analyser om den mänskliga utvecklingen i hög grad illustreras utifrån ett  maskulint perspektiv, även om analyserna i sig avspeglar en allmängiltig kosmisk utvecklingsprocess. Detta kan leda till att den framtida kosmologiska forskningen kommer att fördjupa kunskapen om utvecklingen sett från en feminin-mänsklig horisont ännu mer . 

Nov 19, 2017

Den s.k. #Metoo-rörelsen, som uppmärksammar sexuella trakasserier och övergrepp, har under hösten 2017 nått stor spridning både i Sverige och internationellt. I detta avsnitt intervjuas Sören Grind, leg. psykolog och med mångårig erfarenhet av undervisning i Martinus kosmologi, om sin syn på denna rörelse och hur den kan leda till ett genombrott för en mer demokratisk struktur mellan könen, i ljuset av Martinus evolutionsperspektiv.

Genom den aktuella #Metoo-rörelsen har många röster och vittnesmål om sexuella trakasserier och kränkningar kommit fram i ljuset, vilket redan har lett till en diskussion i det offentliga rummet om vad som är en ömsesidigt respektfull kontakt mellan könen.

Sören berättar om hur vi, ur ett kosmologiskt perspektiv, förstår att dagens människor har sina rötter i djurriket och är på väg att bli det Martinus kallar riktiga människor. Den maskulina könsmaktsordningen, som var en naturnödvändig del av djurriket, innebär i dagens samhälle en förlegad form av patriarkal struktur. Denna struktur är nu på väg att ersättas av en osjälvisk kärlek till alla medväsen i takt med att människan, enligt Martinus, utvecklas fram emot dubbelpolighet. Lidanden som man genomgår under denna process bidrar till att utveckla vår önskan om att inte utsätta någon annan för obehag eller skada.

Sören Grind har skrivit två böcker om mänsklig utveckling sett ur ett reinkarnationsperspektiv, med utgångspunkt i Martinus analyser och hans egen erfarenhet som psykolog (Livet din spegel och Livet en fråga om kärlek). Böckerna finns tillgängliga på Världsbild förlag (www.varldsbild.se). Sören intervjuades på Skype av Pernilla Rosell. 

 

 

Nov 18, 2017

Kosmologipodden möter denna gång Steen Landsy och Lasse Östnäs för ett samtal om Steens mångåriga verksamhet som arrangör av kursen och utbildningar inom olika områden av andlig vetenskap. Vi får ta del av Steens berättelse om hur hans andliga intresse tog fart i 18-åldern och hur han i 20-åldern skrev flera kurser i Martinus kosmologi, vilket ledde till det första mötet med Martinus.

Vi få också höra Steen berätta om sitt samarbete med Per Bruus-Jensen på Radio Lotus, vilket resulterade i en 32 timmar lång radioutsändning om Martinus kosmologi. Steen bidrar frikostigt med minnen, reflektioner och tankar om sina möten med Martinus och sitt eget arbete som kursarrangör och inspiratör inom det andlig-vetenskapliga området. Vi får också höra Steen berätta om sitt eget författarskap, om hur det gick till när han beslutade sig för att publicera boken Nio liv, samt mycket mer!

Moderator för samtalet är Lars Palerius.

Nov 4, 2017

Är vi någonting mer än vår fysiska kropp? Vad är egentligen elektricitet och medvetande? Vad utgör vår innersta kärna, och hur sker livsupplevelsen? I detta tredje avsnitt av "Kosmologi i fickformat" berättar Rune Östensson om några grundläggande principer i Martinus världsbild som rör vårt medvetande och vad elektricitet är, djupast sett. Rune samtalar med Lars Palerius och Pernilla Rosell. Vi fördjupar oss i det faktum att allt som är skapat egentligen består av strålformig materia, enligt Martinus, och att vår fysiska kropp kan betraktas som fjärrstyrd. 

Vi reflekterar också över vad vårt innersta väsenskärna är och hur vi kan förstå vårt jag, samt hur livsupplevelsen skapas i ett evigt samspel mellan jaget och omvärlden.

Litteratur som nämns i programmet är bland annat Martinus artikel "Den organiska elektriciteten" i tidskriften Kosmos nr 1/2017, hans bok Bisättning samt hans huvudverk Livets Bog, del 4, st. 418. 

Annan författare som omnämns är biologen Rubert Sheldrake samt Robert Lanza som har skrivit boken Biocentrism

Oct 14, 2017

Kosmologipodden träffar denna gång Willy Kuijper i Martinus Center, Klint, i Danmark, för ett samtal om Willys väg till kosmologin. Han berättar om sin flytt till Danmark, om Sakens historia och om Martinus Instituts arbete med att säkerställa bevarandet av Martinus verk och brev. Vi får också lyssna till Willys beskrivning av Martinus ödmjukhet och hans tjänande inställning till alla han mötte i vardagen, samt mycket mer. Willy samtalar med Lars Palerius.

Oct 8, 2017
Perspektivprincipen - den möjliggör jagets upplevelse i tid och rum, enligt Martinus. Men vad betyder det för oss i våra liv här och nu, och vilken inspiration kan man hämta genom att betrakta perspektivprincipen i konsten? I detta avsnitt hör ni Karin Schmidt filosoferera kring detta begrepp tillsammans med Lars Palerius och Pernilla Rosell.

Vi samtalar om hur Martinus definierar perspektivprincipen och dess centrala betydelse för att jaget ska kunna uppleva i tid och rum. Vi associerar också fritt kring fenomenet perspektiv och perspektivprincip, både i konsten, samhället och vardagslivet - det kan vara genom att betrakta Rafaels målning "Skolan i Aten" eller Leonardo da Vincis "Mona Lisa", genom litteraturen, eller genom att fundera på vår förmåga till empati och medmänsklighet på olika stadier i utvecklingen, och mycket mer!

Textstycken som omnämns i samtalet är bland annat Martinus huvudverk Livets Bog, del 1, st. 267, del 2, st. 499 och framåt där man kan läsa om perspektivprincipen och perspektivförhållanden i stycke 499 och framåt, samt del 4, st 1079, om förnimmelseområdet. Texterna finns tillgängliga online på Martinus Instituts webbplats: http://www.martinus.dk/sv/tt/

Karin Schmidts föredrag om "Perspektivprincen och samtiden" finns som inspelat videoföredrag på http://martinus.se/?page_id=1032.

Sep 2, 2017

Att arbeta med barn och vuxna med särskilda behov innebär både utmaningar och glädjeämnen. Hur påverkas detta arbete och förhållningssättet till människor med särskilda behov om man har Martinus världsbild som utgångspunkt? I detta avsnitt samtalar Anne Pullar och Lars Palerius om sina professionella erfarenheter av att arbeta med barn och vuxna som har särskilda behov. Anne berättar också om sitt andliga sökande och hur hon kom i kontakt med Martinus analyser. 

I samtalet berörs hur Martinus världsbild på ett övergripande plan ger en förklaring till att alla människor under utvecklingens gång måste gå igenom mörker och lidande, och att alla i denna process turas om att vara både den som behöver stöd och att vara den som hjälper. För Anne och Lars ger grundtankarna i Martinus analyser inspiration på flera plan, och de berättar bland annat om hur tålamod, bön och ett lugnt bemötande är viktiga verktyg för att bygga upp ett förtroende i bemötandet av barn och vuxna med särskilda behov.

Samtalet tar också upp hur samhällets syn på människor med särskilda behov eller funktionsnedsättningar har förändrats genom tiderna. I dag präglas samhällets syn av ett humant förhållningssätt och en allt större kunskap vad gäller olika individers behov av stöd och hjälp. Med Martinus analyser som utgångspunkt kan man räkna med att denna kunskap kommer att öka och att stödet till dem som behöver det, kommer att utvecklas och förbättras ännu mer.

Litteraturtips som nämns i samtalet är bland annat Den eviga världsbilden, del 5, av Martinus. Den kan köpas på svenska på Världsbild förlag, www.varldsbild.se, och finns även tillgänglig online på danska på www.martinus.dk.

Moderator för samtalet är Pernilla Rosell.

 

Aug 20, 2017

Kosmologipodden besöker konstnären Annemarie Gunnarsdotter på Kulturloftet på Skärva gård och samtalar om hennes senaste utställning "Livskonst 4". Annemarie berättar om bakgrunden till denna utställning och tidigare utställningar (se nedan) och hur hennes konst i hög grad har inspirerats av grundtankarna i Martinus världsbild.

Vi får även ta del av Annemaries möte med Martinus litteratur och hennes andliga livsresa från en personlig barnatro som övergavs i 20-årsåldern, till ett senare återknytande med det andliga utifrån nya utgångspunkter. Vi samtalar om olika gudsbilder, konstens betydelse för framtiden, och mycket mer. 

Se även en liten videointroduktion till avsnittet på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=GmPS59oUipI

Utställningen kan ses till och med den 30 september 2017, och den kommer även att öppnas en sista gång i samband med kursen "Människorna, änglarna och världssituationen" av Solveig Langkilde och Sören Grind som äger rum på Skärva gård den 14-15 oktober 2017. Mer information finns på följande webbplatser:

www.annemarie-gunnarsdotter.se

www.skarvagard.se

Nedan återfinns en beskrivning av Annemaries utställningar med hennes egna ord:

... 18 augusti 2017 ...

... här kommer en hälsning från oss här på skärva gård i blekinges sydöstra hörn ...

... det är annemarie (gunnarsdotter) som skriver detta och som berättar för er att min femårsepok här på gården avslutas denna höst ...
... min sista idéutställning (till stor del inspirerad av martinus andliga vetenskap) visas nu på kulturloftet och den är mycket omfattande...

... under sommaren 2014 visades "livskonst ett" som var en förhållandevis skir och "lätt" utställning eftersom jag avsiktligt igångsatte min utställningsserie utan alltför krävande teknik i form av rotationer uppifrån och nerifrån ... jag monteringsdokumenterade utställningen och packade ner den på hösten 2014 och byggde sen direkt upp livskonst två innan jag åkte tillbaka till stockholm i december ...

... under sommaren 2015 visades "livskonst två" som var fysiskt mycket massiv och hade krävande teknik ... redan när jag riggade upp den slet jag i mina hårtussar och undrade hur i allsindar jag skulle kunna klara av att paketera ner den efteråt ... och det blev mycket svårt för mig att börja bryta ner den eftersom jag kände att den inte levt sitt liv färdigt och fått möjlighet att ge det den kunde ge ... men jag kämpade på och filmade mig själv i någon slags dans i utställningen för att ta avsked av den och till sist måste jag dräpa ner det hela ...
... att packa ner är alltid mycket tungt och knepigt och allting är mycket skört ... jag lyckades bara packa hälften den hösten ...

... sommaren 2016 inleddes med att jag placerade "livskonst tre" i träden i skogen mellan skärva herrgård och havet .... den består av många glasdroppar, några marknära installationer samt ett 65-tal stora garninstallationer som nu har hängt i naturen i mer än ett år och blivit förvandlade och kraftigt påverkade och av vädrets formande krafter ....
... jag kommer att ta ner dem alla senare i höst ...
... därefter fortsatte jag förra sommaren med att packa ner andra hälften av livskonst två .... sen arbetade jag med uppbyggnaden av "livskonst fyra" ("Det handlar om livet") under fyra månader .... den är mycket komplex och förfogar över dubbelt så stor golvyta som de tidigare och väldigt många av dess moduler roterar på olika sätt samt belyses ...

... nu under 2017 byggde jag en installation i ruinen vid hamnen i skogen mellan herrgården och havet (som tillhör livskonst tre) och arbetade på våren ännu en månad med att färdigställa pågående loftutställning (livskonst fyra) som nu har varit öppen för besökare sedan i maj .... det är nu drygt en månad kvar eftersom utställningen slutar den sista september .... därefter öppnar jag den tillfälligt under helgen mitt i oktober då sören (grind) och solveig (langkilde) ger en martinuskurs här på gården ... se nedanstående hemsidor ........ så kom gärna hit då om inte förr ........
... sen är det hela över och något mer kommer jag inte att bygga upp ...

... väldigt mycket fint och rikt har hänt under sommaren ... många underbara besökare har varit här .... och så har utställningen även använts som en vagga för särskilda samtal i grupp utifrån olika ämnen ... vid fyra tillfällen har ullamir (renöfält) skapat livgivande samtal som tagit sin utgångspunkt i installationer som gett stöd åt det valda temat ... det har handlat om Förlåtelse, Lidandes mening, Finns liv efter döden? samt frågan om Mänsklighetens framtid och jordens livssituation .... olav (johansson) var här med sin familj och gav oss ett spännande och värdefullt gruppsamtal .... och så kom rune (östensson) och anne (külper) och bidrog på så sätt att rune gav en grundlig genomgång av ett spiralkretsloppsvarv genom tillvaroplanen och anne dansade magnifikt vackert och inkännande framför helges filmkamera .... resultatet av det senare kommer ni att kunna se på min hemsida nästa vår ...

... titta in på min hemsida www.annemarie-gunnarsdotter.se som uppdateras kontinuerligt av min medarbetare helge (skogh) ...
... livskonst tre pågår fortfarande ute i skogen och befinner sig således under dokumentationsarbete --- missa dock inte bildspelet med garnerna i vinterskrud samt millas dans där hon "gick i trans" och blev till ett garn! .... i livskonst fyra finns lite bildsmakprov redan nu samt några fina översiktsbilder som man kan klicka fram ...

... det överlägset bästa är att du själv kommer hit och upplever det hela ! ...

... skärva gård är en plats där man kan bo och träffa sköna människor samt äta ekologisk närodlad veganmat och vandra i ett vackert naturreservat av bok- och ekskog gränsande till havet .. samt handla i henriks eminenta hälsokostbutik ..... så titta gärna på www.skarvagard.se

...... jag skrev nu mest om det praktiska förloppet vid utställningsskapandet, men mitt mål med det hela är såklart det psykiska eller inre händelseförlopp som kan tänkas inbjudas och ta form inom de människosjälar som knallar omkring på loftet ...

... så stod det i gästboken för lite sen :

" ... medvetande möter sig självt genom det kreativa flöde som kommer från medvetandet ... "

Jul 7, 2017

Vilken föda är bäst för oss, om vi vill leva ett långt och hälsosamt liv i samklang med vårt mikrokosmos? Vad har Martinus skrivit om vegetarisk kost och relationen mellan människornas kostvanor och vårt hälsotillstånd, samt även om relationen mellan köttätande och tillståndet i världen? Hur kan vi på bästa sätt visa omsorg och kärlek mot våra minsta medväsen i vår kropp? 

I det andra avsnittet av vår serie "Kosmologi i fickformat" samtalar Anne Külper och Rune Östensson med Lars Palerius och Pernilla Rosell om Martinus analyser av mikrokosmos och vegetarisk föda, samt om sjukdomar och karma. Utvecklingen i dag visar att allt fler människor väljer en vegetarisk eller en vegansk kost för att främja sin hälsa och leva i samklang med jordklotet. Enligt Martinus världsbild är detta en naturlig process på vägen mot ett fredsrike, där människan utvecklar sin önskan och sin förmåga att vara kärleksfull mot alla levande väsen i tillvaron.  

Den som vill läsa mer om vegetarisk kost och mikrokosmos i Martinus verk hittar inspiration i följande böcker som omnämns i samtalet: Den idealiska födan och Bisättning, samt ett antal symboler i Den eviga världsbilden, del 5, och symbol 38 i Den eviga världsbilden, del 4. (Se mer information på Världsbild förlag, www.varldsbild.se.)

Därutöver omnämns även boken Konsten att inte dö: upptäck maten som enligt vetenskapen ger ett längre och friskare liv av Michael Greger och Gene Stone, utgiven på Soulfoods Publishing (www.soulfoods.se).  

Jun 19, 2017

Välkommen till ett podavsnitt där Micael Söderberg och Lars Palerius samtalar med Olav Johansson om bilden av Gud som Martinus presenterar i sitt livsverk ”Det Tredje Testamentet”. Gud är i allra högsta grad ett personligt och eget levande väsen som varje människa förr eller senare söker kontakt med. Under samtalet så berörs Guds livsupplevelse och Guds eviga skapelse av tillvaron. Vi får stifta bekantskap med det levande väsendets eviga struktur och höra om hur Guds jag strålar igenom varje enskilt levande väsen. Skapar- och upplevelseförmågan diskuteras utifrån eviga aspekter som kontrastprincipen, polprincipen och ödeselementet. Samtalet kommer också in på hur vi kan kommunicera med detta allomfattande, allvisa och oändliga väsen och hur Gud styr skeendet i vår värld.

May 25, 2017

Flow - att befinna sig i ett flöde, ett tillstånd där man är så djupt engagerad i en aktivitet att tiden försvinner eller står stilla - det har nog alla upplevt någon gång och vill gärna uppleva igen. Men vad är egentligen "flow" och hur kan man relatera detta till Martinus världsbild? I detta avsnitt möter vi Dennis Persson, docent i arbetsterapi och konstnär, som samtalar med Lars Palerius och Pernilla Rosell. Dennis berättar om sitt personliga möte med Martinus analyser och sin mångsidiga livsbana som konstnär, arbetsterapeut, forskare och pedagog. 

Att utforska hur människors välbefinnande påverkas av "flow" har varit en viktig drivkraft för Dennis forskning. Själva begreppet "flow" myntades ursprungligen av Mihaly Cskszentmihaly, professor i psykologi, och forskningen visar att när vi är så djupt engagerade i en aktivitet att vi upplever att den blir ett mål i sig och tiden står stilla, mår vi bättre och presterar bättre. En förutsättning är att det finns en balans mellan aktiviteten och vår förmåga.

Sett utifrån Martinus världsbild, kan vi konstatera att ett tillstånd av "flow" kan infinna sig när vi har en balans mellan känsla och intelligens. I sådana stunder upplever vi en naturlig glädje i kreativitet och skapande som kan manifesteras på många områden. Ett sådant arbetsområde är när vi övar oss på den humana människans uttrycksformer i gåvokultur och omtanke gentemot vår nästa.

Dennis Persson har utforskat detta ämne i två artiklar i tidskriften Kosmos ("Mot en 'god' kreativitet", nr 4 och 5/ 2014) där han skiljer mellan en "god" och en "ond" kreativitet, en kreativitet i humanitetens tjänst respektive en kreativitet i själviskhetens eller djävulsmedvetandets tjänst. Sett utifrån Martinus polanalyser, kan vi se att skaparkraften och kreativiteten växer i takt med den motsatta polen, och att lidandeerfarenheterna kommer att forma människan till en livskonstnär som använder sin skapande förmåga i en "god" kreativitet för att vara till glädje för allt och alla.

May 14, 2017

Hur översätter man Martinus verk till andra språk? Vilka utmaningar och glädjeämnen upplever översättarna under arbetet? Mary McGovern, som sedan många år översätter Martinus verk till engelska, samtalar med Lars Palerius, som översätter Martinusartiklar till svenska Kosmos, och Pernilla Rosell om översättandets konst. De tar bland annat upp översättarnas klassiska balansgång mellan att å ena sidan vara originaltexten så trogen som möjligt, och å andra sidan låta översättningen framträda i en begriplig och klar språkdräkt för läsaren på det nya språket.

Att översätta kräver alltid flerspråkig kompetens och en bred språklig repertoar, men att översätta just Martinus kosmiska analyser ställer också särskilda krav på kunskaper om verket. Mary och Lars berättar om hur de under översättningsprocessen fördjupar sig i originaltextens innehåll in i minsta detalj, innan de med stor omsorg börjar föra över den till en ny språkdräkt. För dem handlar översättandet i grund och botten också om en stor kärlek till verket. Det är alltid lika glädjande att se Martinus texter inkarnera på det egna modersmålet och därmed bli tillgängliga för nya läsare.

I samtalet berättar Mary också om den internationella översättarvecka som anordnas i Martinus Center, Klint, i Danmark den 21-27 maj 2017. (Läs mer på http://www.mcklint.dk/oversaetter-ugen-2017/) Under denna vecka kommer översättare och korrekturläsare, som på frivillig basis ägnar mycket tid och arbete åt att översätta Martinus till många olika språk, till Klint för att samtala och översätta tillsammans. Under veckan anordnas också olika föredrag för deltagarna, både om översättandets konst i allmänhet och om olika språkliga och innehållsliga aspekter av Martinus texter.

 

Apr 20, 2017

Religion och olika religiösa yttringar är ett ämne som ofta diskuteras livligt i dagens samhälle. Vad skriver Martinus om den religiösa principen och dess ursprung? Vilken roll har den religiösa principen och världsreligionerna enligt Martinus världsbild när det gäller människornas utveckling? Vilket samband finns mellan religion och politik, och hur kommer detta att utvecklas vidare i framtidens samhälle? 

Dessa frågor utreder Olav Johansson i ett samtal med Pernilla Rosell på påskdagen 2017 i Hälsans hus i Stockholm. Vi gör även små utblickar över dagens världspolitiska situation. 

Vi får en inblick i hur den religiösa principen får sina tidigaste uttryck redan i djurets ångestskrik, och hur människans förbindelse med Gudomen sedan genomgår olika stadier där gudsbilderna anpassas till respektive utvecklingssteg.

Vi följer utvecklingen från naturmänniskans instinktiva tro på många gudar, som avlöses av den gamla världsimpulsens känslobaserade tro på en enda gud, där människan introduceras till nya, humana ideal.

Med en starkt tilltagande intelligensförmåga kommer sedan en period där religiösa dogmer förkastas till förmån för materialism, ateism och en tro på döden i stället för livet.

Att omsätta humana ideal i politik utgör enligt Martinus ett senare stadium av den religiösa principen. Till slut, när tillräckliga erfarenheter har gjorts, kommer människan enligt Martinus att uppnå en balans mellan intelligens och känsla som leder till ett kosmiskt medvetet stadium där andlig vetenskap och ett humant levnadssätt utgör grunden för ett fredligt samhälle och alla människors gemensamma livssyn.  

Apr 9, 2017

"Framtidsstaten ska spira fram i den enskilda människans tankevärld." (Martinus, "Dom och beskydd", Kosmos 11/1993. I den andra delen av serien "Det kommande världsriket" samtalar Ulf Sandström och Pernilla Rosell om samhällets syn på brott och straff, hur denna syn har utvecklats genom tiderna och hur den kommer att fortsätta mot en ännu mer human syn i framtiden. 

Enligt Martinus världsbild är det viktigt att inse att vi inte kan bekämpa mörker med mer mörker. Vi måste komma bort från strafftänkande och i stället utveckla ett samhälle som ska beskydda och utveckla alla sina individer, både dem som vill leva i fred och demokrati, och dem som ännu inte har utlevt brottsliga tendenser.  

Eftersom samtalet, som var planerat sedan tidigare med detta ämne, spelades in dagen efter att Stockholm drabbades av ett terrorattentat på Drottninggatan, reflekterar Ulf och Pernilla även kring denna händelse, hur det känns när en omvälvande händelse inträffar i ens närhet och hur vi kan få stöd i Martinus texter för att fortsätta arbeta i hopp och kärlek för ett humant samhälle och en ljus framtid.

Mar 19, 2017

Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Vad är meningen med livet? Vad är livet egentligen? Dessa frågor har nog människan ställt sig sedan urminnes tider. Men vilka svar kan vi då hitta i Martinus analyser? Om detta samtalar Anne Külper och Rune Östensson tillsammans med Lars Palerius och Pernilla Rosell.

I programmet samtalar de medverkande kring ett flertal grundtankar inom Martinus världsbild, såsom vad livet och det levande väsendet är, jaget och urbegäret, spiralkretsloppet, reinkarnationen och döden, karmalagen, makrokosmos, mellankosmos och mikrokosmos, samt mycket mer.

Detta avsnitt är planerat som det första avsnittet i en serie på flera samtal med Anne Külper och Rune Östensson, där olika grundprinciper i Martinus världsbild kommer att gås igenom.

 

 

 

Feb 23, 2017

Enligt Martinus kommer alla människor i framtiden att leva i ett gemensamt världsrike som präglas av fred, humanism, demokrati, osjälviskhet och kärlek till allt och alla. Redan i den första delen av Livets Bog sammanfattar Martinus de komponenter som detta kommande världsrike kommer att vila på i 12 punkter. I detta avsnitt ger Ulf Sandström en pedagogisk överblick över de 12 punkterna, med kommentarer som förtydligar hur detta program kan förstås och förverkligas i praktiken. 

Presentationen följs av ett samtal mellan Ulf och poddredaktörerna Pernilla Rosell och Lars Palerius, där de bakomliggande principerna bakom människans utveckling från själviskhet till osjälviskhet lyfts fram. Vi reflekterar över olika aspekter av vår samtid, bland annat rättsväsendet, det ekonomiska systemet och FN:s möjligheter i dag och i framtiden, och vi funderar över vilka av dessa olika punkter som kanske kan förverkligas först, eller till och med är på väg att förverkligas redan nu. Avsnittet är den första delen av en serie samtal under 2017 som behandlar temat "Det kommande världsriket".

Mer om Martinus 12 punkter kan man läsa i hans huvudverk Livets bog, del 1, på Martinus Instituts webbplats: http://www.martinus.dk/sv/tt/

Feb 4, 2017

Till våren kommer en ny film, ”The Life-Changing Cosmology. The Most Positive and Comprehensive World View There is", skapad av Gunnar Fernlund. Filmen är 40 minuter lång och presenterar Martinus världsbild för en publik som inte är bekant med hans analyser sedan tidigare. I detta avsnitt samtalar Gunnar Fernlund med Pernilla Rosell och Lars Palerius om varför han har känt inspiration till att skapa en film om Martinus, vilka tankar som ligger till grund för filmen och processen med att arbeta fram den. Den färdiga filmen kommer att visas för allmänheten under 2017, bland annat i Skärva i slutet av maj och på de internationella veckorna i Klint i juli och augusti.

Gunnar berättar även om sin egen bakgrund inom bland annat grafisk formgivning, undervisning och reklam, samt om arbetet med förlaget Soulfoods som han driver tillsammans med Marit Mossbäck. Förlaget fokuserar på att ge ut böcker om växtbaserad och vegansk kost, och mer information återfinns på deras webbplats: www.soulfoods.se

 

Jan 15, 2017

Vad kommer det nya året att föra med sig på den världspolitiska arenan? I vårt första poddavsnitt för 2017 återvänder Olav Johansson till Kosmologipodden för en kosmologisk samtidsspaning. Om några dagar tillträder Donald Trump som USA:s president. Rysslands president Putin stärker sin roll både nationellt och internationellt. Konflikterna i Mellanöstern verkar snarare trappas upp än att vara nära en lösning. Nationalistiska strömningar i Europa ökar.  

Vad har Martinus skrivit och sagt om kommande världskriser, samt utvecklingen på längre sikt? Hur kan vi förstå och analysera utvecklingen på kort och längre sikt, och hur kan vi själva förhålla oss till världshändelserna utifrån Martinus analyser? Om detta och mycket annat samtalar Olav Johansson med Lars Palerius och Pernilla Rosell. 

Under samtalet nämns bland annat några artiklar av Martinus: "Nationalism och internationalism" (Kosmos 9/2006), "Freden" (danska Kosmos 5/1945) och "Den andliga vetenskapens nödvändighet" (ur boken Kosmiska lektioner 4, Världsbild förlag). 

I samtalet citeras även "World Report 2017"  av organisationen Human Rights Watch. Den aktuella artikeln ("The Dangeous Rise of Populism") är skriven av Kenneth Roth, och rapporten går att ladda ner på: www.hrw.org/world-report/2017 

Mer artiklar av Olav Johansson om samhällsutveckling och många andra teman återfinns på hans webbplats: www.kosmiskresenar.se

 

 

 

Dec 31, 2016

Årets sista podd! I detta avsnitt varvas betraktelser och litteraturtips från redaktörerna med inslag som spelades in på julavslutningen på Hälsans hus i Stockholm, som arrangerades av Stiftelsen Martinus Kosmologi den 10 december 2016. Vi får höra intervjuer med några deltagare om varför de gärna lyssnar på föredrag på Hälsans hus och vad Martinus kosmologi betyder för dem. Andrew Brown spelar cello och avslutningsvis får vi höra Lasse Östnäs berätta om Selma Lagerlöfs andliga upplevelser och hennes syn på livet. 

Följande litteraturtips omnämns i avsnittet: Martinus tidigare opublicerade artikel "Den organiska elektriciteten" som kommer i tidskriften Kosmos nr 1/2017, Martinus artikel "Julstjärnan" som senast publicerades i Kosmos nr 12/1996, boken Livet - en fråga om kärlek. Om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv av Sören Grind (utgiven november 2016 på Världsbild förlag), samt berättelsen "Själen" av Selma Lagerlöf.

Redaktörerna önskar alla lyssnare ett riktigt gott nytt år och på återhörande!

 

Dec 18, 2016

En outtröttlig lust att studera och förmedla Martinus analyser - det kännetecknar Solveig Langkilde och Sören Grind, som har ägnat hela sina vuxna liv åt denna uppgift. Många människor har fördjupat sig i Martinus världsbild genom deras kurser på Solsökehem i Dalarna eller i Martinus Center Klint i Danmark, bland annat. I detta avsnitt får vi höra dem berätta om hur det hela började, hur arbetet på Solsökehem och i Klint har utvecklats genom åren, och hur deras visioner för framtiden ser ut.

Bland mycket annat får vi också inblickar i hur Solveigs och Sörens mångåriga fördjupning i de kosmologiska analyserna samtidigt har inneburit en utvecklingsprocess som leder till en ständigt ökad självkännedom och en ökad förståelse av omvärlden.

Sörens andra bok, Livet en fråga om kärlek - om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv, som omnämns i programmet, kom ut i mitten av november 2016 och kan köpas på varldsbild.se, i bokhandeln och på internetbokhandlarna. 

Nov 26, 2016

Vad är verklighet? Vad är illusion? Består vårt dagliga liv endast av ett antal illusioner? Om svaret är ja, finns det då ändå någon innersta verklighet? I detta avsnitt av Kosmologipodden samtalar Lasse Malmgren med Lars Palerius och Pernilla Rosell om hur vi kan förstå begreppen "verklighet"  och "illusion", utifrån Martinus analyser av det eviga väsendets tredelade grundstruktur (X-analyserna). Vi reflekterar också över illusionernas olika uttryck i vår egen individuella livsupplevelse. 

Lasse Malmgren berättar också om hur han själv kom i kontakt med Martinus världsbild i samband med en livskris, och vad den har betytt för honom genom åren. I samtalet berörs även frågor om hur vi uppfattar Gud, betydelsen av en kärleksfull moral för förnimmelsen av finare och finare nyanser i tillvaron och vikten av att utveckla tolerans mot allt och alla.

 

Nov 14, 2016

Vad kan Bibeln och berättelsen om Jesus och hans levnadsöde säga oss i dag? Kosmologipodden samtalar med Kurt Gramm, civilingenjör och doktor i experimentalfysik, som berättar om hur han upptäckte att han hade ett stort andligt tomrum i sitt liv, och hur det fylldes när han kom i kontakt med Martinus världsbild. Sedan dess har Kurt arbetat som lärare och översättare av Martinus kosmologi och sekundärlitteratur om denna. 

Ett område som på senare år har varit av särskilt stort intresse för Kurt är kopplingen mellan Martinus verk, Tredje testamentet, och Bibelns bägge testamenten, samt tolkningen av Jesus och hans mission och utsagorna i Bibeln. I detta samtal diskuterar vi hur vi kan tolka Bibeln och Jesus mission i dag utifrån Martinus analyser. Samtalet berör även andra områden som människans fria vilja, hennes mottaglighet för andliga frågor och betydelsen av tolerans i vår vardag. 

I samtalet nämns ett inspelat föredrag av Kurt Gramm på Hälsans hus i Stockholm (10 september 2016) som återfinns på www.martinus.se: "Jesus verkliga uppdrag och mission"

 

Oct 28, 2016

Vart är världen på väg? Hur ska det gå efter det amerikanska presidentvalet? Varför tycks populistiska strömningar växa i många länder? Hur kan vi förstå världsutvecklingen utifrån ett kosmologiskt perspektiv?

Poddredaktörerna har träffat Lasse Östnäs för en kosmologisk nutidsspaning med nedslag i aktuella världshändelser. I samtalet berörs band annat det stundande valet i USA, den ökande nationalismen i Europa och jihadismen i världen, människors reaktioner inför de stora flyktingströmmarna som präglar världen just nu, men även de goda förebilderna och de positiva tendenserna som finns i världen. Utifrån de kosmiska analyserna får vi en förståelse för utvecklingens gång, vilket skänker både tillit och livsmod. 

Oct 14, 2016

Har vi varit här förut? Hur är det med människors minnen av tidigare liv? Vi samtalar med Johan Wretman, psykoterapeut, författare och poet, som delar med sig av sina personliga erfarenheter och reflektioner över tidigare liv, reinkarnation och andra andliga eller "paranormala" upplevelser - fast Johan själv inte kallade det för "andliga" upplevelser, eftersom han redan som barn upplevde att sådana upplevelser var det mest normala som fanns.

Vi får bland annat höra om hur Johan mötte den sufiska mystikern och sångaren Ali Khan (1881–1958) som han också såg, tillsammans med sig själv, som munk i Tibet i tidigare liv, och hans erinringar bland annat från judiska inkarnationer och som spetälsk på en ö i Medelhavet. Vi får höra om andras minnen från tidigare liv, men också om vad Kristus betyder för Johan som förebild, om längtan efter att komma i kontakt med vår innersta väsenskärna, om det manliga och det kvinnliga och hur det förändras, om varför man aldrig ska ljuga - inte ens om småsaker - och mycket mer.

Samtalet vävs ihop med reflektioner kring Martinus beskrivning av vad som händer efter döden och hans analyser av polförvandlingen. 

Den som vill veta mer om Johan Wretmans böcker och hans film om nära döden-upplevelser (Embracing Death) kan hitta närmare information på hans webbplats: www.johanwretman.com

I samtalet nämns också två artiklar av Martinus, "Genom skärselden och paradiset 1" och "Genom skärselden och paradiset 2", som återfinns i Martinus Instituts tidskrift Kosmos, nr 2 -3/2014 (se www.vardsbild.se). 

Oct 1, 2016

Lyssna till en intervju med Lasse Vogelsang, som är en av redaktörerna för webbplatsen martinusforum.dk. Lasse berättar om sitt mångåriga intresse för Martinus världsbld och sitt stora engagemang för projektet Martinus Forum som en digital samlingsplats för framtiden, där man i dag bland annat hittar nutida Martinusrelaterade föredrag och podcasts.

Lasse och hans medarbetare har också digitaliserat en mängd historiskt material från de första föredragshållarna under Martinus levnad, så att intresserade bland annat kan lyssna till föredrag av Mogens Möller och Erik Gerner Larsson och ta del av Per Bruus Jensens korrespondenskurs. 

Tillsammans med poddredaktörerna Lars Palerius och Pernilla Rosell reflekterar Lasse också över sina erfarenheter som frivilligarbetare på Martinus Center Klint i Danmark, samt mycket annat. 

 

« Previous 1 2 3 4 5 Next »