Info

Kosmologipodden

Denna podd har till syfte att presentera samtal om aktuella händelser och frågor i relation till Martinus kosmiska världsbild. Om du är intresserad av livsfrågor kan detta vara något för dig.
RSS Feed
Kosmologipodden
2021
September
August
July
June
March
January


2020
December
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December


All Episodes
Archives
Now displaying: April, 2019

Välkommen till vår kosmologipodd!

Apr 30, 2019

Detta tvådelade poddavsnitt är det femte och sista i Kosmologipoddens serie om jaget som förenar oss – samtal om X1.

I den första delen av avsnittet samtalar Tryggvi Gudmundsson med poddredaktörerna Micael Söderberg och Lars Palerius om jagupplevelsen, ettheten och tid- och rumsupplevelsen förverkligad genom X2-principen. Vidare berör samtalet det gudomliga ”något som är” eller den initiala verklighetsgrunden, vår eviga jagidentiet, verklighetens illusoriska karaktär och det faktum att Gudomen enligt Martinus analyser upplever tillvaron i ett evigt nu genom alla levande väsens livsupplevelse.

Den andra delen utgör en sammanfattning av alla samtal om jaget som ingår i serien. Lars Östnäs reflekterar tillsammans med Micael och Lars över de nio olika föredragshållarnas förståelse av Gud.

Vi konstaterar att man kan närma sig denna fråga på olika sätt och att vissa har en mer intellektuell ingång till att förstå Guds natur, medan andra utgår från en mer känslomässig upplevelse utifrån egna erfarenheter i sina reflektioner om vår kunskap om Gud. Det finns dock en stor samstämmighet i föredragshållarnas beskrivning av jaget och X1 och en stor ödmjukhet inför det gudomliga ”något som är” och svårigheten att fånga jaget i ord. Även det sista samtalet kommer in på X-analyserna i sig och livsupplevelsens mysterium, samt Martinus invigning och hans upplevelse av guldtrådarna.

Språk: svenska och danska.

Avsnittets två delar spelades in i januari och februari 2019 på Hälsans Hus, med Micael Söderberg och Lars Palerius.

Musik komponerad och framförd av Lars Palerius.

1